Träna Indonesisk kampkonst Silat

Bukti Negara

-The Unified Art-

Välkommen till Matjan Putih

Vi tränar Pukulan Pentjak Silat Bukti Negara, en effektiv och funktionell

kampkonst / självförsvarsform med Indonesiska rötter.
Systemet inkluderar självförsvar, attack och hantering av multipla motståndare

Vi har löpande nybörjarintag, dvs du kan komma och provträna närsomhelst under terminen, vi anpassar träningen till deltagarnas nivå


Naga Kuning Silat Göteborg
Matjan Putih Silat Göteborg