Träna Indonesisk kampkonst Silat

Bukti Negara

-The Unified Art-

Välkommen till Matjan Putih

Vi tränar Pukulan Pentjak Silat Bukti Negara, en effektiv och funktionell

kampkonst / självförsvarsform med Indonesiska rötter.
Systemet inkluderar självförsvar, attack och hantering av multipla motståndare

Dags för hösttermin och vi drar igång verksamheten igen den 29 augusti för nybörjare. Varmt välkomna att testa


Naga Kuning Silat Göteborg
Matjan Putih Silat Göteborg